Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş esnasında çalışanlardan sağlık raporu talep edilmektedir ve mutlaka özlük dosyasında bulundurulması gereken zorunlu bir evraktır.

Yeni bir çalışan işe başlayacağı zaman işe girişte yapılması gereken sağlık muayenesi çalışanın o iş için sağlık açısından uygunluğunu tespit etmek için en etkili yöntemdir. Bu sayede işverenler hem yapılacak işe uygun çalışan seçme hem de zaman içinde çalışanların sağlık durumlarındaki değişmeleri izleme şansına sahip olurlar. Ancak bu sağlık muayenelerinin kimin tarafından yapılacağı, muayene için hangi  tetkiklerin yapılması gerektiği ve muayene süreleri en fazla merak edilen konuların başında gelir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanlara işe giriş, iş değişikliği, iş kazası sonrasında ve düzenli olarak sağlık muayenesi yapılması gerektiğini ifade eder.

MADDE 15

(1) İşveren;

  1. a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  2. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Ayrıca aynı maddede tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların işe başlamadan önce mutlaka sağlık muayenesi olması gerektiği belirtilmiştir.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

İşe başlarken alınması gereken sağlık raporları işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır. Bunun nedeni bir işyerinde yapılan işi ve işe alınacak kişinin sağlık açından işe uygunluğunu en isabetli işyeri hekiminin tespit edebilecek olmasıdır.

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri ise 2020 yılına kadar işyeri hekimi hizmeti alınması zorunlu olmadığından bu sağlık raporları yetkili sağlık kuruluşları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

Ancak muayene ve tetkik kavramlarındaki karışıklık nedeniyle bir çok sağlık muayenesi sadece işyeri hekimimin gözlemi ile yapılmaktadır. Muayene, işyeri hekiminin çeşitli test ve yöntemlerden faydalanarak çalışanın sağlık durumunu değerlendirmesidir. Tetkik ise işyeri hekiminin çalışanın veya işe başlayacak kişinin sağlık durumunu değerlendirebilmesi için çeşitli cihazlar ve analiz teknikleri yapılan tahlillerdir. Dolayısıyla muayene ve tetkik farklı kavramlar olup ikisi beraber yorumlanarak sağlık muayenesini oluşturmaktadır.