Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

OSGB Nedir?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) 6331 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilmiş kurumlardır.

 

İşyerim Hangi Tehlike Sınıfında?
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Ek-1 İşyerinin hangi tehlike sınıfına ait olduğu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinden bulunabilir. İşyerinizin 23 haneli (minimum) olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5. Haneleri “İş Kolu/Faaliyet Kodu/Tescil Kodu”olarak adlandırılır. Bu 4 haneli kod işyerinin esas faaliyetini belirtmektedir. Bu 4’lü kod İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulunduktan sonra, 4’lü iş kolu kodunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçilen kod 6’lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfını belirtir.

<

Risk Değerlendirmesi Nedir?
İşyerlerinde mevcut olan veya olma olasılığı bulunan, çalışanlara, işyerine ve çevresine zarar verebilecek niteliğe sahip tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlem alınması için yapılan çalışmalara Risk Değerlendirmesi denir. İş yerlerinde karşılaşılabilecek risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi, 6331 sayılı kanun gereğince en az 1 (bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur.

 

Acil Eylem Planı Nedir?
İşyerlerinde meydana gelebilecek yangın, patlama, sel, deprem vb. gibi acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma, toplanma, tahliye, ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve yaşanması olası acil durumlar öncesinde hazırlanması gereken plandır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği; işyerlerindeki fiziki çevre faktörleri nedeniyle, işin yapılması sırasında çalışan personelin maruz kaldığı sağlık sorunları ve karşı karşıya oldukları mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.

 

“İş Güvenliği Uzmanı” Terimi Ne Anlama Gelir?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilirler.

 

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?
-İşyerlerinde rehberlik ve danışmanlık, -Risk değerlendirmesi, -Çalışma ortam gözetimi, -Eğitim, -Bilgilendirme ve kayıt, -İlgili birimlerle işbirliği yapmak, İş Güvenliği Uzmanının Görevleri arasındadır.

 

İşyeri Hekimi Terimi Ne Anlama Gelir?
“İşyeri Hekimi” İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve İşyeri Hekimliği Belgesine sahip hekimi ifade eder.