Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

İş Güvenliği Uzmanlığı

Daha sağlıklı, güvenli, huzurlu ve verimli çalışma ortamları oluşturulması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi amacıyla Tüm işyerlerini kapsayacak şekilde 1 Ocak 2013 de uygulamaya alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. İSG Kanunun uygulamasını özetlersek; Az tehlikeli Sınıfta 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri ile tehlikeli – çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 kişi dahi çalışsa sürekli İSG hizmetleri için OSGB firmaları (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ile anlaşması zorunluluğu başlamıştır. Nasıl ki her işletmenin bir Mali Müşaviri varsa, bu kanun ile her işletmenin bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olması da zorunludur.

Kamu Kurumları ve 50 kişi altı az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin de sürekli İSG Katip ataması gerekmeksizin, çalışanlarına İSG eğitimleri, acil durum tatbikatları, sağlık kontrolleri ile tüm İSG dokümantasyonlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeleri örneklemek gerekirse;

  • Büro ortamında çalışılan avukatlık
  • Muhasebecilik
  • Gümrükçülük
  • Mağazacılık Hizmetleri
  • Lokanta Hizmetleri vb. gibi iş sağlığı güvenliği risklerinin daha düşük olduğu sektörlerdir
 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerin özel sektör eliyle yapılması için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri kurulmuştur. İşyeri tehlike sınıfınızı esas faaliyet konunuza karşılık gelen NACE kodu üzerinden öğrenebilirsiniz.

İSG hizmeti alınması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır. İSG Para cezaları için eki inceleyebilirsiniz.